NHƯỢC THỦY

Nothing to say

Category Archives: KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – CHƯƠNG 35 (PHIÊN NGOẠI)

PHIÊN NGOẠI KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

QUYỂN THỨ II – CHƯƠNG 35

  Read more of this post

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – CHƯƠNG 34 (PHIÊN NGOẠI)

PHIÊN NGOẠI KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

QUYỂN THỨ II – CHƯƠNG 34

   Read more of this post

Tiết Đoan Ngọ, sinh thần Tiểu Càn, kỷ niệm n năm ngày cưới Quân Càn – Khuynh Vũ

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 33 (Phiên ngoại)

PHIÊN NGOẠI KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

QUYỂN THỨ II – CHƯƠNG 33

Read more of this post

PHIÊN NGOẠI KTTH-LTPH – PHƯƠNG TIỂU BẢO GÌ CHỨ, ĐÁNG GHÉT NHẤT NHẤT NHẤT THÌ CÓ!

PHIÊN NGOẠI KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

PHƯƠNG TIỂU BẢO THẦN MÃ ĐÍCH TỐI THẢO YẾM LIỄU!!!

(Tạm dịch: Phương tiểu bảo gì chứ, đáng ghét nhất nhất nhất thì có!!!)

Nói trước: mấy chỗ mở ngoặc in nghiêng là chú thích của tác giả, không phải của bạn Chie đâu nhé ^^

  Read more of this post

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 32 (Phiên ngoại)

PHIÊN NGOẠI KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ II – CHƯƠNG 32

  Read more of this post

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 31 (Phiên ngoại)

PHIÊN NGOẠI KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ II – CHƯƠNG 31 Read more of this post

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 30 (Phiên ngoại)

PHIÊN NGOẠI KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ II – CHƯƠNG 30 Read more of this post

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 29 (Phiên ngoại)

PHIÊN NGOẠI KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ II – CHƯƠNG 29 Read more of this post

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 28 (Phiên ngoại)

PHIÊN NGOẠI KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ II – CHƯƠNG 28

 

Read more of this post

%d bloggers like this: