NHƯỢC THỦY

Nothing to say

Category Archives: CHÍNH VĂN

Bản word Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa

Chào mọi người, Chie đã trở lại.

Bản word của KTTH-LTPH, các bạn có thể vào phần Mục lục Chính văn KTTH (trong Đồ Thư Quán) để download. Tớ đã upload link download ở đó.

Tuy nhiên, như đã nói từ trước, tớ sẽ đặt một pass, đơn giản thôi, liên quan đến truyện. Tớ nghĩ, nếu đã từng đọc, pass này ai giải cũng được ^^

Câu hỏi: 

Sau khi tạm biệt Quân Càn ở Bát Phương Thành để lo việc cầu thân của Liêu Minh theo lệnh của Gia Duệ đế, Tiếu Khuynh Vũ về kinh. Sau đó Quân Càn vì nhớ quá cũng về theo. Hai người đã gặp lại nhau. Ở đâu?

Gợi ý pass: một dãy 20 chữ cái, không viết hoa, không dấu, không cách.

Advertisements

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 198 (Kết thúc Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VIII – CHƯƠNG 198 Read more of this post

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 197 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VIII – CHƯƠNG 197 Read more of this post

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 196 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VIII – CHƯƠNG 196 Read more of this post

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 195 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VIII – CHƯƠNG 195 Read more of this post

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 194 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VIII – CHƯƠNG 194 Read more of this post

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 193 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VIII – CHƯƠNG 193 Read more of this post

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 192 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VIII – CHƯƠNG 192 Read more of this post

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 191 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VIII – CHƯƠNG 191 Read more of this post

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 190 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VIII – CHƯƠNG 190 Read more of this post

%d bloggers like this: