NHƯỢC THỦY

Nothing to say

Chính văn Khuynh tẫn thiên hạ

Văn án


Quyển thứ nhất


Tiết tử

♦♦♦ Chương 1 ♦♦♦ Chương 2 ♦♦♦ Chương 3 ♦♦♦ Chương 4 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 5 ♦♦♦ Chương 6 ♦♦♦ Chương 7 ♦♦♦ Chương 8 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 9 ♦♦♦ Chương 10 ♦♦♦ Chương 11 ♦♦♦ Chương 12 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 13 ♦♦♦ Chương 14 ♦♦♦ Chương 15 ♦♦♦ Chương 16 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 17 ♦♦♦ Chương 18 ♦♦♦ Chương 19 ♦♦♦ Chương 20 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 21 ♦♦♦ Chương 22 ♦♦♦ Chương 23 ♦♦♦ Chương 24 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 25 ♦♦♦


Quyển thứ 2


♦♦♦ Chương 26 ♦♦♦ Chương 27 ♦♦♦ Chương 28 ♦♦♦ Chương 29 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 30 ♦♦♦ Chương 31 ♦♦♦ Chương 32 ♦♦♦ Chương 33 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 34 ♦♦♦ Chương 35 ♦♦♦ Chương 36 ♦♦♦ Chương 37 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 38 ♦♦♦ Chương 39 ♦♦♦ Chương 40 ♦♦♦ Chương 41 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 42 ♦♦♦ Chương 43 ♦♦♦ Chương 44 ♦♦♦ Chương 45 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 46 ♦♦♦ Chương 47 ♦♦♦ Chương 48 ♦♦♦ Chương 49 ♦♦♦


Quyển thứ 3


♦♦♦ Chương 50 ♦♦♦ Chương 51 ♦♦♦ Chương 52 ♦♦♦ Chương 53 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 54 ♦♦♦ Chương 55 ♦♦♦ Chương 56 ♦♦♦ Chương 57 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 58 ♦♦♦ Chương 59 ♦♦♦ Chương 60 ♦♦♦ Chương 61 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 62 ♦♦♦ Chương 63 ♦♦♦ Chương 64 ♦♦♦ Chương 65 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 66 ♦♦♦ Chương 67♦♦♦ Chương 68 ♦♦♦ Chương 69 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 70 ♦♦♦ Chương 71 ♦♦♦ Chương 72 ♦♦♦ Chương 73 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 74 ♦♦♦ Chương 75 ♦♦♦


Quyển thứ 4


♦♦♦ Chương 76 ♦♦♦ Chương 77 ♦♦♦ Chương 78 ♦♦♦ Chương 79 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 80 ♦♦♦ Chương 81 ♦♦♦ Chương 82 ♦♦♦ Chương 83 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 84 ♦♦♦ Chương 85 ♦♦♦ Chương 86 ♦♦♦ Chương 87 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 88 ♦♦♦ Chương 89 ♦♦♦ Chương 90 ♦♦♦ Chương 91 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 92 ♦♦♦ Chương 93♦♦♦ Chương 94 ♦♦♦ Chương 95 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 96 ♦♦♦ Chương 97 ♦♦♦ Chương 98 + 99  + 100 ♦♦♦


Quyển thứ 5


♦♦♦ Chương 101 ♦♦♦ Chương 102 ♦♦♦ Chương 103 ♦♦♦ Chương 104 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 105 ♦♦♦ Chương 106 ♦♦♦ Chương 107 ♦♦♦ Chương 108 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 109 ♦♦♦ Chương 110 ♦♦♦ Chương 111 ♦♦♦ Chương 112 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 113 ♦♦♦ Chương 114 ♦♦♦ Chương 115 ♦♦♦ Chương 116 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 117 ♦♦♦ Chương 118♦♦♦ Chương 119 ♦♦♦ Chương 120 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 121 ♦♦♦ Chương 122 ♦♦♦ Chương 123 ♦♦♦ Chương 124 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 125 ♦♦♦


Quyển thứ 6


♦♦♦ Chương 126 ♦♦♦ Chương 127♦♦♦ Chương 128 ♦♦♦ Chương 129 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 130 ♦♦♦ Chương 131 ♦♦♦ Chương 132 ♦♦♦ Chương 133 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 134 ♦♦♦ Chương 135♦♦♦ Chương 136♦♦♦ Chương 137 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 138 ♦♦♦ Chương 139 ♦♦♦ Chương 140 ♦♦♦ Chương 141 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 142 ♦♦♦ Chương 143♦♦♦ Chương 144 ♦♦♦ Chương 145 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 146 ♦♦♦ Chương 147 ♦♦♦ Chương 148 ♦♦♦ Chương 149 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 150 ♦♦♦


Quyển thứ 7


♦♦♦ Chương 151 ♦♦♦ Chương 152 ♦♦♦ Chương 153 ♦♦♦ Chương 154 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 155 ♦♦♦ Chương 156 ♦♦♦ Chương 157 ♦♦♦ Chương 158 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 159♦♦♦ Chương 160 ♦♦♦ Chương 161 ♦♦♦ Chương 162 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 163 ♦♦♦ Chương 164 ♦♦♦ Chương 165 ♦♦♦ Chương 166 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 167♦♦♦ Chương 168 ♦♦♦ Chương 169 + 170 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 171 ♦♦♦ Chương 172 ♦♦♦ Chương 173 ♦♦♦ Chương 174 + 175 ♦♦♦


Quyển thứ 8


♦♦♦ Chương 176 ♦♦♦ Chương 177 ♦♦♦ Chương 178 ♦♦♦ Chương 179 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 180 + 181 ♦♦♦ Chương 182 ♦♦♦ Chương 183 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 184 ♦♦♦ Chương 185 ♦♦♦ Chương 186 ♦♦♦ Chương 187 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 188 ♦♦♦ Chương 189 ♦♦♦ Chương 190 ♦♦♦ Chương 191 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 192 ♦♦♦ Chương 193♦♦♦ Chương 194 ♦♦♦ Chương 195 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 196 ♦♦♦ Chương 197 ♦♦♦ Chương 198 ♦♦♦

~*Chính văn hoàn*~
 
 
 
 
 

Link down load

Câu hỏi: 

Sau khi tạm biệt Quân Càn ở Bát Phương Thành để lo việc cầu thân của Liêu Minh theo lệnh của Gia Duệ đế, Tiếu Khuynh Vũ về kinh. Sau đó Quân Càn vì nhớ quá cũng về theo. Hai người đã gặp lại nhau. Ở đâu?

Gợi ý pass:

Một dãy 20 chữ cái, không viết hoa, không dấu, không cách.

729 responses to “Chính văn Khuynh tẫn thiên hạ

 1. Virgo Smile 11/08/2014 lúc 01:49

  Mình rất hiếm khi đọc truyện dài, mà lại dài như thế này thì lại càng không, nhưng lần này ngoại lệ. Sau khi được nghe tên truyện, lùng đọc, xem clip, và giờ hình ảnh cứ ám trong đầu. Tốn cũng kha khá nước mắt. Cơ mà cám ơn Chie nhé “ôm hun”!

 2. peacan little 30/08/2014 lúc 10:33

  mình đọc mà khoc hết nước mắt. oaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaaaaaaaaaaa

  • Virgo Smile 02/09/2014 lúc 08:36

   “lau lau”

 3. kudojin 17/09/2014 lúc 13:05

  Sao mà đau thế hả au?

 4. Tiêu Giang 28/09/2014 lúc 23:44

  chỵ Chie ơi! Em có thể xin chị file word của bộ KTTH- LTPH ko chỵ? Em đợi truyện xuất bản nhưg nghe nói ko có. Em muốn in làm kỷ niệm vì đây là bộ đam mỹ đầu tiên em đọc và cũng là bộ đam mỹ em iu nhất. Em cảm ơn chỵ nhiều!

  • Chie 29/09/2014 lúc 20:05

   Em! Liếc nhìn bên cột ohải giùm chụy một cái! Cảm ơn nhiều!

   • Tiêu Giang 01/10/2014 lúc 12:10

    :(. làm thế nào để có thể in đc bộ này hả chỵ?

   • Chie 01/10/2014 lúc 19:26

    Em hỏi thế lày chụy bít giả nhời thế lào?

   • Tiêu Giang 02/10/2014 lúc 13:55

    hihi! em xin lỗi! Em toàn đọc bằng điện thoại nên ko đọc được cột bên phải của nhà. Em tưởng chỵ ko cho, nên em cmt “ăn vạ” chỵ á, đừng có giận nga! :p.
    em download đc rồi nè chỵ! Em đem đi in đóng tập luôn rồi. Em cảm ơn chỵ nhiều lắm! :* moahzz moahzz! Chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chỵ, đặc biệt là sức khỏe, niềm vui để chỵ có tinh thần, hưng phấn, cảm xúc để edit thêm nhiều bộ truyện hay, để em còn có cớ làm phiền xin bản word của chỵ. :x <3 Yêu chỵ Chie nhiều lắm! :* chụt choẹt…
    ( Em nói thiệt đó, hông phải nịnh đâu nga!)

 5. tata 19/10/2014 lúc 19:01

  ban cho t save tung chuong lan thanh 1 ban word nha. ta chua dok bo nay nen ko bjk pass la j, tinh luu lai ranh roi thi dok.
  PS tuy la da save moi xin phep ban nhug la van mog ban dong i^^

  • Chie 19/10/2014 lúc 19:20

   Bạn cứ tự nhiên, cảm ơn vì đã thích!
   p/s: lần sau chịu khó gõ có dấu nha bạn. Cảm ơn!

 6. muatim 11/11/2014 lúc 15:18

  ss chie ơi, cám ơn ss đã dịch tr hay như zậy.^^
  KTTH có lẽ là SE với nhiều reader nhưng vẫn thấy là HE. vì họ đc bên nhau.hj
  đây là bộ lấy đi nc mắt của em nhiều nhất, bộ ngược tâm đầu tiên và cuối cùg em đọc.hj.

 7. muatim 11/11/2014 lúc 15:22

  em có thể in ktẫn đc ko ss? em sẽ ko public cho mọi ng đâu.^^

  • Chie 11/11/2014 lúc 21:55

   Em có thể in. Cảm ơn vì đã thích. Thân! ^^

 8. muatim 11/11/2014 lúc 23:02

  *chạy lại ôm* Em cám ơn ss nhiều.^^.

 9. Tam 28/11/2014 lúc 14:51

  minh thich bo nay da lau lam roi,hom nay down ve duoc that la vui ko the ta.
  Cảm ơn bạn nhìu nhìu lắm,yêu bạn (ôm hun ,ôm hun)

 10. daomoitieukimtu 03/12/2014 lúc 14:52

  AAAAAAAA, thật đau lòng TT^TT
  Tác giả đại nhân không biết lấy của ta bao nhiêu nước mắt rồi TT^TT
  Truyện thật buồn quá đi QAQ thích Vô Song công tử …
  Cơ mà cái kết hình như cũng không quá bi thảm a, nếu Quân Càn không chết cùng Khuynh Vũ mà dằn vặt cả đời mới gọi là BE đi, nhưng nếu cả 2 bạn cùng chết rồi là OE mà, biết đâu dưới Bích Lạc Hoàng Tuyền hoặc kiếp sau 2 bạn lại HE thì sao…
  Nhưng vẫn thật buồn mà T.T
  Dù sao so với mấy cái kết bi thảm ta tưởng tượng ra thì kết quả tác giả vẫn còn có hơi hướm HE hơn nhiều…
  Cảm ơn bạn chủ nhà aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!

 11. Tiểu Miu 14/12/2014 lúc 00:49

  Bước vào đam mỹ được gần 1 năm rồi. Lúc nào cũg nghe đến bộ KTTH này hếc ah~ cơ mà thực sự không dám đọc ah~ :(((( nhưg cuối cùng vẫn quyết định đọc. Thôi kệ, đau 1 lần cho biết với bạn với bè ^^” tìm được nhà Chie thật mừng. Cám ơn bạn đã dịch và hoàn bộ này ah~ *ngàn nụ hôn *

 12. jongjae 04/01/2015 lúc 20:22

  Bộ đam tâm huyết nhất ta từng đọc ah… Ám ảnh ghê luôn. Nhưng sao ở Việt Nam không thấy xuất bản vậy?

 13. kurohime 29/01/2015 lúc 17:58

  Ss chie ơi, đầu tiên là xin lỗi ss vì mình đã làm 1 độc giả thầm lặng bấy lâu nay, nhưng mình rất rất rất thích bộ tr này, trận trọng cảm ơn ss ~~ =)))))
  Mình có thể in KTTH đc ko? Mình hứa sẽ ko public cho ng khác đâu ^^

  • Chie 29/01/2015 lúc 20:37

   Chuyện in ấn, mình cũng đã nói nhiều lần rồi, các bạn cứ in, miễn là ko in số lượng lớn và 2 bên ko public là được ^^

   • kurohime 29/01/2015 lúc 20:54

    Thanks ss nhiều nha =))))) *chạy đến ôm*

 14. Mako 04/03/2015 lúc 11:24

  bạn ơi chưa đọc truyện thì là sao mà giải pass :( mình muốn down bản word đọc cho dễ tại mới coi được có mấy chap đầu

  • Chie 04/03/2015 lúc 17:40

   mình ko có ý định share lung tung bản word, chỉ để tặng cho các bạn đã từng đọc và yêu mến muốn giữ làm kỷ niệm, nên pass cũng là 1 chi tiết trong truyện, mình cũng ko có ý định share pass. Bạn thông cảm

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 815 other followers

%d bloggers like this: