NHƯỢC THỦY

Thường xuyên buồn ngủ một cách không kềm chế được

Chính văn Khuynh tẫn thiên hạ

Văn án


Quyển thứ nhất


Tiết tử

♦♦♦ Chương 1 ♦♦♦ Chương 2 ♦♦♦ Chương 3 ♦♦♦ Chương 4 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 5 ♦♦♦ Chương 6 ♦♦♦ Chương 7 ♦♦♦ Chương 8 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 9 ♦♦♦ Chương 10 ♦♦♦ Chương 11 ♦♦♦ Chương 12 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 13 ♦♦♦ Chương 14 ♦♦♦ Chương 15 ♦♦♦ Chương 16 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 17 ♦♦♦ Chương 18 ♦♦♦ Chương 19 ♦♦♦ Chương 20 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 21 ♦♦♦ Chương 22 ♦♦♦ Chương 23 ♦♦♦ Chương 24 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 25 ♦♦♦


Quyển thứ 2


♦♦♦ Chương 26 ♦♦♦ Chương 27 ♦♦♦ Chương 28 ♦♦♦ Chương 29 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 30 ♦♦♦ Chương 31 ♦♦♦ Chương 32 ♦♦♦ Chương 33 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 34 ♦♦♦ Chương 35 ♦♦♦ Chương 36 ♦♦♦ Chương 37 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 38 ♦♦♦ Chương 39 ♦♦♦ Chương 40 ♦♦♦ Chương 41 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 42 ♦♦♦ Chương 43 ♦♦♦ Chương 44 ♦♦♦ Chương 45 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 46 ♦♦♦ Chương 47 ♦♦♦ Chương 48 ♦♦♦ Chương 49 ♦♦♦


Quyển thứ 3


♦♦♦ Chương 50 ♦♦♦ Chương 51 ♦♦♦ Chương 52 ♦♦♦ Chương 53 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 54 ♦♦♦ Chương 55 ♦♦♦ Chương 56 ♦♦♦ Chương 57 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 58 ♦♦♦ Chương 59 ♦♦♦ Chương 60 ♦♦♦ Chương 61 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 62 ♦♦♦ Chương 63 ♦♦♦ Chương 64 ♦♦♦ Chương 65 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 66 ♦♦♦ Chương 67♦♦♦ Chương 68 ♦♦♦ Chương 69 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 70 ♦♦♦ Chương 71 ♦♦♦ Chương 72 ♦♦♦ Chương 73 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 74 ♦♦♦ Chương 75 ♦♦♦


Quyển thứ 4


♦♦♦ Chương 76 ♦♦♦ Chương 77 ♦♦♦ Chương 78 ♦♦♦ Chương 79 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 80 ♦♦♦ Chương 81 ♦♦♦ Chương 82 ♦♦♦ Chương 83 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 84 ♦♦♦ Chương 85 ♦♦♦ Chương 86 ♦♦♦ Chương 87 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 88 ♦♦♦ Chương 89 ♦♦♦ Chương 90 ♦♦♦ Chương 91 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 92 ♦♦♦ Chương 93♦♦♦ Chương 94 ♦♦♦ Chương 95 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 96 ♦♦♦ Chương 97 ♦♦♦ Chương 98 + 99  + 100 ♦♦♦


Quyển thứ 5


♦♦♦ Chương 101 ♦♦♦ Chương 102 ♦♦♦ Chương 103 ♦♦♦ Chương 104 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 105 ♦♦♦ Chương 106 ♦♦♦ Chương 107 ♦♦♦ Chương 108 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 109 ♦♦♦ Chương 110 ♦♦♦ Chương 111 ♦♦♦ Chương 112 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 113 ♦♦♦ Chương 114 ♦♦♦ Chương 115 ♦♦♦ Chương 116 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 117 ♦♦♦ Chương 118♦♦♦ Chương 119 ♦♦♦ Chương 120 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 121 ♦♦♦ Chương 122 ♦♦♦ Chương 123 ♦♦♦ Chương 124 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 125 ♦♦♦


Quyển thứ 6


♦♦♦ Chương 126 ♦♦♦ Chương 127♦♦♦ Chương 128 ♦♦♦ Chương 129 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 130 ♦♦♦ Chương 131 ♦♦♦ Chương 132 ♦♦♦ Chương 133 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 134 ♦♦♦ Chương 135♦♦♦ Chương 136♦♦♦ Chương 137 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 138 ♦♦♦ Chương 139 ♦♦♦ Chương 140 ♦♦♦ Chương 141 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 142 ♦♦♦ Chương 143♦♦♦ Chương 144 ♦♦♦ Chương 145 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 146 ♦♦♦ Chương 147 ♦♦♦ Chương 148 ♦♦♦ Chương 149 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 150 ♦♦♦


Quyển thứ 7


♦♦♦ Chương 151 ♦♦♦ Chương 152 ♦♦♦ Chương 153 ♦♦♦ Chương 154 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 155 ♦♦♦ Chương 156 ♦♦♦ Chương 157 ♦♦♦ Chương 158 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 159♦♦♦ Chương 160 ♦♦♦ Chương 161 ♦♦♦ Chương 162 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 163 ♦♦♦ Chương 164 ♦♦♦ Chương 165 ♦♦♦ Chương 166 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 167♦♦♦ Chương 168 ♦♦♦ Chương 169 + 170 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 171 ♦♦♦ Chương 172 ♦♦♦ Chương 173 ♦♦♦ Chương 174 + 175 ♦♦♦


Quyển thứ 8


♦♦♦ Chương 176 ♦♦♦ Chương 177 ♦♦♦ Chương 178 ♦♦♦ Chương 179 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 180 + 181 ♦♦♦ Chương 182 ♦♦♦ Chương 183 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 184 ♦♦♦ Chương 185 ♦♦♦ Chương 186 ♦♦♦ Chương 187 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 188 ♦♦♦ Chương 189 ♦♦♦ Chương 190 ♦♦♦ Chương 191 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 192 ♦♦♦ Chương 193♦♦♦ Chương 194 ♦♦♦ Chương 195 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 196 ♦♦♦ Chương 197 ♦♦♦ Chương 198 ♦♦♦

~*Chính văn hoàn*~
 
 
 
 
 

Link down load

Câu hỏi: 

Sau khi tạm biệt Quân Càn ở Bát Phương Thành để lo việc cầu thân của Liêu Minh theo lệnh của Gia Duệ đế, Tiếu Khuynh Vũ về kinh. Sau đó Quân Càn vì nhớ quá cũng về theo. Hai người đã gặp lại nhau. Ở đâu?

Gợi ý pass:

Một dãy 20 chữ cái, không viết hoa, không dấu, không cách.

640 responses to “Chính văn Khuynh tẫn thiên hạ

 1. Alex Tran 16/03/2014 lúc 19:43

  Đầu tiên, em thực sự cảm thấy biết ơn chị rất nhiều khi chị đã có thể bỏ toàn bộ nhiệt huyết đến từng chap cuối cùng và cả ngoại truyện nữa. Tiếp theo, cho em xin in bộ truyện này ra để giữ đọc chị nhé, em thích cầm cuốn truyện trên tay để đọc hơn. Em sẽ giữ toàn bộ form mà chị đã làm, cám ơn chị nhiều vì đã bỏ công sức đưa đến cho mọi người một tác phẩm hay thế này. Em còn không dám đọc tiếp vì thực sự đến giờ này đầu óc hoàn toàn ngơ ngẩn và 2 mắt sưng húp rồi Y_Y

  • Chie 16/03/2014 lúc 23:06

   Bạn có thể in, tốt nhất là tự in, còn nếu bạn hợp tác với bên thứ 3 (shop in) thì yêu cầu họ ko công khai hình ảnh hay giá tiền giúp tớ. Cảm ơn!

   • Alex Tran 17/03/2014 lúc 21:11

    Em cám ơn chị nhé, em in giữ riêng thôi, không kinh doanh ạ , cám ơn chị nhiều ạ :D

 2. Huyết Lệ 18/03/2014 lúc 19:39

  Cuối cùng thì ta cũng không đủ can đảm để đọc hết. Tới chương 119 thì ta k thể tiếp tục đk nữa…có ai cho ta cái động lực để tiếp tục k…đau lắm….

  • Alex Tran 22/03/2014 lúc 14:58

   Đọc tiếp đi bạn, càng đọc càng thấm mà, T_T tớ đang đọc lại lần 2 đây, biết là đau lắm mà vẫn cứ muốn đọc lại, khóc ngay từ Tiết tử luôn haixxxxxxx, hụt hẫng ~~~~~~~ Nhưng mà cứ đọc hết đi nhé =))

 3. Huyết Lệ 20/03/2014 lúc 21:48

  Thật sự mình rất muốn in bộ này thành sách để mang theo bên người..nhưng do mình kém về máy tính nên không biết làm sao để làm thành 1 quyển sách cho thật đẹp..chie có thể bày cho ta cách trình bày đk k?

  • Chie 20/03/2014 lúc 21:54

   này thì tớ ko giúp được gì rồi, vì tớ ko phải dân thiết kế bìa sách chuyên nghiệp, chỉ mó máy trong word thôi

 4. Huyết Lệ 21/03/2014 lúc 14:02

  Híc….:(

 5. kimseulchan93 30/03/2014 lúc 10:36

  hình như bản word bị lỗi. Tớ không mở được. Phải làm sao?

 6. mmm 30/03/2014 lúc 23:29

  K biết c còn nhớ e k. Lần ns với c đầu tiên cách đây cũng hai năm rồi thì phải khi e sắp phải thi đh
  khi e tò mò hỏi và c trả lời bằng một vài từ t.a mà e k hiểu :)). biết c lớn t hơn e nghĩ ….
  Đọc KTTHLTPH quả là một sự khó khăn, không thể bỏ giữa chừng nhưng đọc thì cứ ngượ ngày càng nhiều. để đọc được đến kết thúc thật sự là khó. Buồn. Và e vẫn chưa sẵn sàng để đọc lại lần nữa mặc dù rất muốn
  Truyện hay nên càng thấy quí c, c thì lại thân thiện. muốn cảm ơn c :). muốn mail cho c chút nhưng lại kb. Thấy rất là quí c
  THank c nhiều

 7. giotnuoclonglanh 04/04/2014 lúc 18:38

  nàng ơi nàng có làm phiên ngoại luôn k

  • Chie 04/04/2014 lúc 19:16

   Tớ đang làm mà

 8. dinkwonlee 05/04/2014 lúc 18:36

  Tỉ tỉ có thể cho em in bộ này thành sách được không?
  Em hứa chỉ in 1 quyển duy nhất và không có mục đích kinh doanh nào hết :))
  Bên cạnh đấy thì cảm ơn tỉ rất nhiều vì công sức 3 năm trời dành cho KTTH <3

  • Chie 05/04/2014 lúc 23:47

   chị đồng ý, song mọi trao đổi của em với bên in ấn và cả sách cũng như giá tiền in ra cũng ko dc public nhé ^^

   • dinkwonlee 06/04/2014 lúc 17:56

    Đương nhiên rồi ạ :)) Em cảm ơn ^^

 9. cothom93 06/04/2014 lúc 14:12

  Cam on ban da edit bo nay. Day la bo dam my dau tien minh doc va cung la bo dam my khien minh ko the quen duoc du minh doc no cach day 2 nam. Minh da doc lai bo nay vsi lan va lan nao no cung am anh minh suot ca 1 tuan. That su la rat dau long ak. Hixhix

 10. Quỷ Khốc Môn 08/04/2014 lúc 00:56

  nàng! cho phép ta in bộ này nha, ta hứa sẽ không phát tán đi đâu cả, nàng nha!

  • Chie 08/04/2014 lúc 08:35

   Được bạn, chỉ cần mọi giao dịch và cả sản phẩm sau khi in cũng như giá tiền bạn và bên in không được public

   • Quỷ Khốc Môn 16/04/2014 lúc 21:49

    mình chỉ tự in, có 1 bộ thôi, hihi

 11. Ly 08/04/2014 lúc 21:40

  Trời ơi. Lâu lắm mới vào lại nhà chị Chie. Chắc chị cũng chả nhớ em đâu =)) Nhớ từ cái hồi ngóc mỏ chờ cho hoàn Chính văn, giờ quay lại thấy đã hoàn Chính văn kèm theo một bản Word ngon lành rồi. :-D Em gái này từng vào xin per chị Chie để in bộ này, giờ phải lặn lội đọc lại để tìm pass down word đây. Cũng chả có gì đâu, em chỉ muốn nói là vì quá yêu thích hầu gia và Khuynh Vũ, cũng như văn phong của chị Chie nên cứ lần lự đọc đi đọ lại mãi. À mà em tính hỏi sau khi hoàn phiên ngoại chị có up luôn word phần PN ko? Em cũng mong được in luôn phần đó, hình như là kiếp sau của hai anh ạ?

 12. wind's love 10/04/2014 lúc 14:57

  Ajzz thật sự là em rất sợ khi đọc truyện này wá à vì mới chỉ đọc tiết tử e đã khóc rùi hjx T_T

 13. Ma Y 14/04/2014 lúc 20:59

  *lót dép* không biết lần thứ bao nhiêu ta đọc lại khuynh tẫn. cảm xúc vẫn nghẹn ngào như lần đầu tiên đọc. chưa 1 bộ đam mỹ nào để lại trong ta ấn tượng như thế. đẹp mà đau. *thở dài*
  chủ nhà ah. nàng có biết phiên ngoại khi nào mới đc viết tiếp ko? ta hảo chờ mà hoài Ko thấy. :(*chấm khăn*

  • Chie 14/04/2014 lúc 22:38

   Tớ nghĩ ngay cả tác giả cũng không biết luôn :v
   Tớ cũng chờ nè :D

Lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 659 other followers

%d bloggers like this: