NHƯỢC THỦY

Nothing to say

Chính văn Khuynh tẫn thiên hạ

Văn án


Quyển thứ nhất


Tiết tử

♦♦♦ Chương 1 ♦♦♦ Chương 2 ♦♦♦ Chương 3 ♦♦♦ Chương 4 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 5 ♦♦♦ Chương 6 ♦♦♦ Chương 7 ♦♦♦ Chương 8 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 9 ♦♦♦ Chương 10 ♦♦♦ Chương 11 ♦♦♦ Chương 12 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 13 ♦♦♦ Chương 14 ♦♦♦ Chương 15 ♦♦♦ Chương 16 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 17 ♦♦♦ Chương 18 ♦♦♦ Chương 19 ♦♦♦ Chương 20 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 21 ♦♦♦ Chương 22 ♦♦♦ Chương 23 ♦♦♦ Chương 24 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 25 ♦♦♦


Quyển thứ 2


♦♦♦ Chương 26 ♦♦♦ Chương 27 ♦♦♦ Chương 28 ♦♦♦ Chương 29 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 30 ♦♦♦ Chương 31 ♦♦♦ Chương 32 ♦♦♦ Chương 33 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 34 ♦♦♦ Chương 35 ♦♦♦ Chương 36 ♦♦♦ Chương 37 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 38 ♦♦♦ Chương 39 ♦♦♦ Chương 40 ♦♦♦ Chương 41 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 42 ♦♦♦ Chương 43 ♦♦♦ Chương 44 ♦♦♦ Chương 45 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 46 ♦♦♦ Chương 47 ♦♦♦ Chương 48 ♦♦♦ Chương 49 ♦♦♦


Quyển thứ 3


♦♦♦ Chương 50 ♦♦♦ Chương 51 ♦♦♦ Chương 52 ♦♦♦ Chương 53 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 54 ♦♦♦ Chương 55 ♦♦♦ Chương 56 ♦♦♦ Chương 57 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 58 ♦♦♦ Chương 59 ♦♦♦ Chương 60 ♦♦♦ Chương 61 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 62 ♦♦♦ Chương 63 ♦♦♦ Chương 64 ♦♦♦ Chương 65 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 66 ♦♦♦ Chương 67♦♦♦ Chương 68 ♦♦♦ Chương 69 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 70 ♦♦♦ Chương 71 ♦♦♦ Chương 72 ♦♦♦ Chương 73 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 74 ♦♦♦ Chương 75 ♦♦♦


Quyển thứ 4


♦♦♦ Chương 76 ♦♦♦ Chương 77 ♦♦♦ Chương 78 ♦♦♦ Chương 79 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 80 ♦♦♦ Chương 81 ♦♦♦ Chương 82 ♦♦♦ Chương 83 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 84 ♦♦♦ Chương 85 ♦♦♦ Chương 86 ♦♦♦ Chương 87 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 88 ♦♦♦ Chương 89 ♦♦♦ Chương 90 ♦♦♦ Chương 91 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 92 ♦♦♦ Chương 93♦♦♦ Chương 94 ♦♦♦ Chương 95 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 96 ♦♦♦ Chương 97 ♦♦♦ Chương 98 + 99  + 100 ♦♦♦


Quyển thứ 5


♦♦♦ Chương 101 ♦♦♦ Chương 102 ♦♦♦ Chương 103 ♦♦♦ Chương 104 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 105 ♦♦♦ Chương 106 ♦♦♦ Chương 107 ♦♦♦ Chương 108 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 109 ♦♦♦ Chương 110 ♦♦♦ Chương 111 ♦♦♦ Chương 112 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 113 ♦♦♦ Chương 114 ♦♦♦ Chương 115 ♦♦♦ Chương 116 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 117 ♦♦♦ Chương 118♦♦♦ Chương 119 ♦♦♦ Chương 120 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 121 ♦♦♦ Chương 122 ♦♦♦ Chương 123 ♦♦♦ Chương 124 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 125 ♦♦♦


Quyển thứ 6


♦♦♦ Chương 126 ♦♦♦ Chương 127♦♦♦ Chương 128 ♦♦♦ Chương 129 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 130 ♦♦♦ Chương 131 ♦♦♦ Chương 132 ♦♦♦ Chương 133 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 134 ♦♦♦ Chương 135♦♦♦ Chương 136♦♦♦ Chương 137 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 138 ♦♦♦ Chương 139 ♦♦♦ Chương 140 ♦♦♦ Chương 141 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 142 ♦♦♦ Chương 143♦♦♦ Chương 144 ♦♦♦ Chương 145 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 146 ♦♦♦ Chương 147 ♦♦♦ Chương 148 ♦♦♦ Chương 149 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 150 ♦♦♦


Quyển thứ 7


♦♦♦ Chương 151 ♦♦♦ Chương 152 ♦♦♦ Chương 153 ♦♦♦ Chương 154 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 155 ♦♦♦ Chương 156 ♦♦♦ Chương 157 ♦♦♦ Chương 158 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 159♦♦♦ Chương 160 ♦♦♦ Chương 161 ♦♦♦ Chương 162 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 163 ♦♦♦ Chương 164 ♦♦♦ Chương 165 ♦♦♦ Chương 166 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 167♦♦♦ Chương 168 ♦♦♦ Chương 169 + 170 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 171 ♦♦♦ Chương 172 ♦♦♦ Chương 173 ♦♦♦ Chương 174 + 175 ♦♦♦


Quyển thứ 8


♦♦♦ Chương 176 ♦♦♦ Chương 177 ♦♦♦ Chương 178 ♦♦♦ Chương 179 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 180 + 181 ♦♦♦ Chương 182 ♦♦♦ Chương 183 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 184 ♦♦♦ Chương 185 ♦♦♦ Chương 186 ♦♦♦ Chương 187 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 188 ♦♦♦ Chương 189 ♦♦♦ Chương 190 ♦♦♦ Chương 191 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 192 ♦♦♦ Chương 193♦♦♦ Chương 194 ♦♦♦ Chương 195 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 196 ♦♦♦ Chương 197 ♦♦♦ Chương 198 ♦♦♦

~*Chính văn hoàn*~
 
 
 
 
 

Link down load

Câu hỏi: 

Sau khi tạm biệt Quân Càn ở Bát Phương Thành để lo việc cầu thân của Liêu Minh theo lệnh của Gia Duệ đế, Tiếu Khuynh Vũ về kinh. Sau đó Quân Càn vì nhớ quá cũng về theo. Hai người đã gặp lại nhau. Ở đâu?

Gợi ý pass:

Một dãy 20 chữ cái, không viết hoa, không dấu, không cách.

809 responses to “Chính văn Khuynh tẫn thiên hạ

 1. Minh Dương 12/12/2016 lúc 20:20

  Chie ơi cho mình mượn bản trans để chuyển ver được không =)) Mình sẽ ghi nguồn bản gốc.

  • Chie 12/12/2016 lúc 23:01

   À xin lỗi bạn, mình tuyệt đối không cho phép bất cứ sự chuyển ver nào đối với bộ truyện này cả. Mong bạn thông cảm tìm bộ khác hoặc tự sáng tác. Cảm ơn bạn!

 2. nhuquynh157 23/04/2017 lúc 11:14

  Chie tỷ ơi, tỷ cho em xin cái password được ko, em muốn xin về để in tập mà quên mất mấy tình tiết trong truyện
  nếu đồng ý chị gửi qua mail “9atqt20162017.quynhnnn@gmail.com” cho em nha
  cảm ơn chị nhiều nhiều

 3. moonyunjae 26/04/2017 lúc 12:34

  Bạn ơi, link down word bị hỏng rồi hay sao ấy, mình tải ko đc nữa 😦 .

 4. SakuraBaek 30/04/2017 lúc 22:53

  Bạn ơi, mình nhớ bạn có đăng tên một bản violon mà bây giờ mình không biết nằm ở chương nào, bạn cho mình xin tên bản nhạc đó được không?

 5. vpt123 01/06/2017 lúc 22:44

  Bạn ơi link download có vấn đề à? Mình ko thấy tải được

 6. Angela Hope Bui 31/07/2017 lúc 20:52

  tại sao mình lại không thể nhập pass nhỉ

 7. Mẫn Nhi 31/07/2017 lúc 21:24

  Chủ nhà ơi, sao em vào link download mà không down được vậy chị? 😭😭😭

 8. Huyền Khánh 07/02/2018 lúc 22:11

  Đọc xong bộ này cũng lâu rồi mà vẫn chưa thoát khỏi tình tiết truyện, cảm thấy chả bộ nào ngược được như bộ này. Đọc mấy bộ mà chưa thấy ưng bằng 1/3 bộ này. Chả lẽ con đường đọc ngược tuyệt vọng từ đây -.-

 9. YÊU CHIE TỶ NHIỀU NHIỀU 31/12/2018 lúc 00:39

  Chie tỷ là editor đầu tiên làm em vô con đường đọc đam mẽo không thể quay đầu, là trang mà em còn nhớ hồi đó có người ăn cắp bản dịch của tỉ đem đi đăng lung tung mà không xin phép tỉ hậu họa là Chie tỷ khóa web 1 thời gian làm em buồn hiu hắt. Cũng nhớ hồi đó chờ Chie tỉ dịch bài mà mòn mòn mỏi mỏi, lúc ấy còn nhỏ xíu nên không để lại comment,ngẫm lại mà thấy đọc chùa của Chie tỉ mà không cảm ơn được câu nào, thật là đáng trách :(( nhân cái comment này em là thật lòng cảm ơn Chie tỉ cho em tuổi thơ rất ư là mãnh liệt đến độ bây giờ nếu bất giác có ai hỏi em người nào edit bộ này thì em nói đại tỉ xinh đẹp thần thông quảng đại Chiekokaze bên quợt pờ rét ngay =))) ,hồi đó em còn quyết tâm thuộc cái tên của Chie tỷ cơ mặc dầu em thấy nó khó nhớ dã man luôn. 8 năm trôi qua, quay lại chỗ này, ngỡ là đã quên nhưng không ngờ càng sâu sâu đậm đậm, chả hiểu sao thấy thương tỉ nhiều, công sức tỉ edit không drop, em còn nhớ khi đó chả mấy ai theo được bộ này đến cùng đâu…vậy mà tỷ-làm-được, văn phong lại còn cực kì mượt. Em đọc xong hết 198 chương rồi, mắt sưng vẩu xong con bạn chê cười em mong manh… Mà thôi kệ, được cái tuổi thơ có cái gì đó để nhớ,có một Tiếu Khuynh Vũ lãnh ngạo cao diễm như thế, có một Phương Quân Càn khí chất thượng phong như vậy là đã quá đủ cho một tuổi thơ rồi. Vẫn cảm ơn Chie tỉ lần nữa… Cảm ơn tỉ nhiều nhiều!

 10. hasegawarei 06/05/2019 lúc 00:44

  Cảm ơn ad đã edit

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: