NHƯỢC THỦY

Nothing to say

Chính văn Khuynh tẫn thiên hạ

Văn án


Quyển thứ nhất


Tiết tử

♦♦♦ Chương 1 ♦♦♦ Chương 2 ♦♦♦ Chương 3 ♦♦♦ Chương 4 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 5 ♦♦♦ Chương 6 ♦♦♦ Chương 7 ♦♦♦ Chương 8 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 9 ♦♦♦ Chương 10 ♦♦♦ Chương 11 ♦♦♦ Chương 12 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 13 ♦♦♦ Chương 14 ♦♦♦ Chương 15 ♦♦♦ Chương 16 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 17 ♦♦♦ Chương 18 ♦♦♦ Chương 19 ♦♦♦ Chương 20 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 21 ♦♦♦ Chương 22 ♦♦♦ Chương 23 ♦♦♦ Chương 24 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 25 ♦♦♦


Quyển thứ 2


♦♦♦ Chương 26 ♦♦♦ Chương 27 ♦♦♦ Chương 28 ♦♦♦ Chương 29 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 30 ♦♦♦ Chương 31 ♦♦♦ Chương 32 ♦♦♦ Chương 33 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 34 ♦♦♦ Chương 35 ♦♦♦ Chương 36 ♦♦♦ Chương 37 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 38 ♦♦♦ Chương 39 ♦♦♦ Chương 40 ♦♦♦ Chương 41 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 42 ♦♦♦ Chương 43 ♦♦♦ Chương 44 ♦♦♦ Chương 45 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 46 ♦♦♦ Chương 47 ♦♦♦ Chương 48 ♦♦♦ Chương 49 ♦♦♦


Quyển thứ 3


♦♦♦ Chương 50 ♦♦♦ Chương 51 ♦♦♦ Chương 52 ♦♦♦ Chương 53 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 54 ♦♦♦ Chương 55 ♦♦♦ Chương 56 ♦♦♦ Chương 57 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 58 ♦♦♦ Chương 59 ♦♦♦ Chương 60 ♦♦♦ Chương 61 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 62 ♦♦♦ Chương 63 ♦♦♦ Chương 64 ♦♦♦ Chương 65 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 66 ♦♦♦ Chương 67♦♦♦ Chương 68 ♦♦♦ Chương 69 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 70 ♦♦♦ Chương 71 ♦♦♦ Chương 72 ♦♦♦ Chương 73 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 74 ♦♦♦ Chương 75 ♦♦♦


Quyển thứ 4


♦♦♦ Chương 76 ♦♦♦ Chương 77 ♦♦♦ Chương 78 ♦♦♦ Chương 79 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 80 ♦♦♦ Chương 81 ♦♦♦ Chương 82 ♦♦♦ Chương 83 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 84 ♦♦♦ Chương 85 ♦♦♦ Chương 86 ♦♦♦ Chương 87 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 88 ♦♦♦ Chương 89 ♦♦♦ Chương 90 ♦♦♦ Chương 91 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 92 ♦♦♦ Chương 93♦♦♦ Chương 94 ♦♦♦ Chương 95 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 96 ♦♦♦ Chương 97 ♦♦♦ Chương 98 + 99  + 100 ♦♦♦


Quyển thứ 5


♦♦♦ Chương 101 ♦♦♦ Chương 102 ♦♦♦ Chương 103 ♦♦♦ Chương 104 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 105 ♦♦♦ Chương 106 ♦♦♦ Chương 107 ♦♦♦ Chương 108 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 109 ♦♦♦ Chương 110 ♦♦♦ Chương 111 ♦♦♦ Chương 112 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 113 ♦♦♦ Chương 114 ♦♦♦ Chương 115 ♦♦♦ Chương 116 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 117 ♦♦♦ Chương 118♦♦♦ Chương 119 ♦♦♦ Chương 120 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 121 ♦♦♦ Chương 122 ♦♦♦ Chương 123 ♦♦♦ Chương 124 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 125 ♦♦♦


Quyển thứ 6


♦♦♦ Chương 126 ♦♦♦ Chương 127♦♦♦ Chương 128 ♦♦♦ Chương 129 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 130 ♦♦♦ Chương 131 ♦♦♦ Chương 132 ♦♦♦ Chương 133 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 134 ♦♦♦ Chương 135♦♦♦ Chương 136♦♦♦ Chương 137 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 138 ♦♦♦ Chương 139 ♦♦♦ Chương 140 ♦♦♦ Chương 141 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 142 ♦♦♦ Chương 143♦♦♦ Chương 144 ♦♦♦ Chương 145 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 146 ♦♦♦ Chương 147 ♦♦♦ Chương 148 ♦♦♦ Chương 149 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 150 ♦♦♦


Quyển thứ 7


♦♦♦ Chương 151 ♦♦♦ Chương 152 ♦♦♦ Chương 153 ♦♦♦ Chương 154 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 155 ♦♦♦ Chương 156 ♦♦♦ Chương 157 ♦♦♦ Chương 158 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 159♦♦♦ Chương 160 ♦♦♦ Chương 161 ♦♦♦ Chương 162 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 163 ♦♦♦ Chương 164 ♦♦♦ Chương 165 ♦♦♦ Chương 166 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 167♦♦♦ Chương 168 ♦♦♦ Chương 169 + 170 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 171 ♦♦♦ Chương 172 ♦♦♦ Chương 173 ♦♦♦ Chương 174 + 175 ♦♦♦


Quyển thứ 8


♦♦♦ Chương 176 ♦♦♦ Chương 177 ♦♦♦ Chương 178 ♦♦♦ Chương 179 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 180 + 181 ♦♦♦ Chương 182 ♦♦♦ Chương 183 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 184 ♦♦♦ Chương 185 ♦♦♦ Chương 186 ♦♦♦ Chương 187 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 188 ♦♦♦ Chương 189 ♦♦♦ Chương 190 ♦♦♦ Chương 191 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 192 ♦♦♦ Chương 193♦♦♦ Chương 194 ♦♦♦ Chương 195 ♦♦♦

♦♦♦ Chương 196 ♦♦♦ Chương 197 ♦♦♦ Chương 198 ♦♦♦

~*Chính văn hoàn*~
 
 
 
 
 

Link down load

Câu hỏi: 

Sau khi tạm biệt Quân Càn ở Bát Phương Thành để lo việc cầu thân của Liêu Minh theo lệnh của Gia Duệ đế, Tiếu Khuynh Vũ về kinh. Sau đó Quân Càn vì nhớ quá cũng về theo. Hai người đã gặp lại nhau. Ở đâu?

Gợi ý pass:

Một dãy 20 chữ cái, không viết hoa, không dấu, không cách.

792 responses to “Chính văn Khuynh tẫn thiên hạ

 1. Virgo Smile 11/08/2014 lúc 01:49

  Mình rất hiếm khi đọc truyện dài, mà lại dài như thế này thì lại càng không, nhưng lần này ngoại lệ. Sau khi được nghe tên truyện, lùng đọc, xem clip, và giờ hình ảnh cứ ám trong đầu. Tốn cũng kha khá nước mắt. Cơ mà cám ơn Chie nhé “ôm hun”!

 2. peacan little 30/08/2014 lúc 10:33

  mình đọc mà khoc hết nước mắt. oaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaaaaaaaaaaa

  • Virgo Smile 02/09/2014 lúc 08:36

   “lau lau”

 3. kudojin 17/09/2014 lúc 13:05

  Sao mà đau thế hả au?

 4. Tiêu Giang 28/09/2014 lúc 23:44

  chỵ Chie ơi! Em có thể xin chị file word của bộ KTTH- LTPH ko chỵ? Em đợi truyện xuất bản nhưg nghe nói ko có. Em muốn in làm kỷ niệm vì đây là bộ đam mỹ đầu tiên em đọc và cũng là bộ đam mỹ em iu nhất. Em cảm ơn chỵ nhiều!

  • Chie 29/09/2014 lúc 20:05

   Em! Liếc nhìn bên cột ohải giùm chụy một cái! Cảm ơn nhiều!

   • Tiêu Giang 01/10/2014 lúc 12:10

    😦. làm thế nào để có thể in đc bộ này hả chỵ?

   • Chie 01/10/2014 lúc 19:26

    Em hỏi thế lày chụy bít giả nhời thế lào?

   • Tiêu Giang 02/10/2014 lúc 13:55

    hihi! em xin lỗi! Em toàn đọc bằng điện thoại nên ko đọc được cột bên phải của nhà. Em tưởng chỵ ko cho, nên em cmt “ăn vạ” chỵ á, đừng có giận nga! :p.
    em download đc rồi nè chỵ! Em đem đi in đóng tập luôn rồi. Em cảm ơn chỵ nhiều lắm! :* moahzz moahzz! Chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chỵ, đặc biệt là sức khỏe, niềm vui để chỵ có tinh thần, hưng phấn, cảm xúc để edit thêm nhiều bộ truyện hay, để em còn có cớ làm phiền xin bản word của chỵ.😡❤ Yêu chỵ Chie nhiều lắm! :* chụt choẹt…
    ( Em nói thiệt đó, hông phải nịnh đâu nga!)

 5. tata 19/10/2014 lúc 19:01

  ban cho t save tung chuong lan thanh 1 ban word nha. ta chua dok bo nay nen ko bjk pass la j, tinh luu lai ranh roi thi dok.
  PS tuy la da save moi xin phep ban nhug la van mog ban dong i^^

  • Chie 19/10/2014 lúc 19:20

   Bạn cứ tự nhiên, cảm ơn vì đã thích!
   p/s: lần sau chịu khó gõ có dấu nha bạn. Cảm ơn!

 6. muatim 11/11/2014 lúc 15:18

  ss chie ơi, cám ơn ss đã dịch tr hay như zậy.^^
  KTTH có lẽ là SE với nhiều reader nhưng vẫn thấy là HE. vì họ đc bên nhau.hj
  đây là bộ lấy đi nc mắt của em nhiều nhất, bộ ngược tâm đầu tiên và cuối cùg em đọc.hj.

 7. muatim 11/11/2014 lúc 15:22

  em có thể in ktẫn đc ko ss? em sẽ ko public cho mọi ng đâu.^^

  • Chie 11/11/2014 lúc 21:55

   Em có thể in. Cảm ơn vì đã thích. Thân! ^^

 8. muatim 11/11/2014 lúc 23:02

  *chạy lại ôm* Em cám ơn ss nhiều.^^.

 9. Tam 28/11/2014 lúc 14:51

  minh thich bo nay da lau lam roi,hom nay down ve duoc that la vui ko the ta.
  Cảm ơn bạn nhìu nhìu lắm,yêu bạn (ôm hun ,ôm hun)

 10. daomoitieukimtu 03/12/2014 lúc 14:52

  AAAAAAAA, thật đau lòng TT^TT
  Tác giả đại nhân không biết lấy của ta bao nhiêu nước mắt rồi TT^TT
  Truyện thật buồn quá đi QAQ thích Vô Song công tử …
  Cơ mà cái kết hình như cũng không quá bi thảm a, nếu Quân Càn không chết cùng Khuynh Vũ mà dằn vặt cả đời mới gọi là BE đi, nhưng nếu cả 2 bạn cùng chết rồi là OE mà, biết đâu dưới Bích Lạc Hoàng Tuyền hoặc kiếp sau 2 bạn lại HE thì sao…
  Nhưng vẫn thật buồn mà T.T
  Dù sao so với mấy cái kết bi thảm ta tưởng tượng ra thì kết quả tác giả vẫn còn có hơi hướm HE hơn nhiều…
  Cảm ơn bạn chủ nhà aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!

 11. Tiểu Miu 14/12/2014 lúc 00:49

  Bước vào đam mỹ được gần 1 năm rồi. Lúc nào cũg nghe đến bộ KTTH này hếc ah~ cơ mà thực sự không dám đọc ah~ :(((( nhưg cuối cùng vẫn quyết định đọc. Thôi kệ, đau 1 lần cho biết với bạn với bè ^^” tìm được nhà Chie thật mừng. Cám ơn bạn đã dịch và hoàn bộ này ah~ *ngàn nụ hôn *

 12. jongjae 04/01/2015 lúc 20:22

  Bộ đam tâm huyết nhất ta từng đọc ah… Ám ảnh ghê luôn. Nhưng sao ở Việt Nam không thấy xuất bản vậy?

 13. kurohime 29/01/2015 lúc 17:58

  Ss chie ơi, đầu tiên là xin lỗi ss vì mình đã làm 1 độc giả thầm lặng bấy lâu nay, nhưng mình rất rất rất thích bộ tr này, trận trọng cảm ơn ss ~~ =)))))
  Mình có thể in KTTH đc ko? Mình hứa sẽ ko public cho ng khác đâu ^^

  • Chie 29/01/2015 lúc 20:37

   Chuyện in ấn, mình cũng đã nói nhiều lần rồi, các bạn cứ in, miễn là ko in số lượng lớn và 2 bên ko public là được ^^

   • kurohime 29/01/2015 lúc 20:54

    Thanks ss nhiều nha =))))) *chạy đến ôm*

 14. Mako 04/03/2015 lúc 11:24

  bạn ơi chưa đọc truyện thì là sao mà giải pass😦 mình muốn down bản word đọc cho dễ tại mới coi được có mấy chap đầu

  • Chie 04/03/2015 lúc 17:40

   mình ko có ý định share lung tung bản word, chỉ để tặng cho các bạn đã từng đọc và yêu mến muốn giữ làm kỷ niệm, nên pass cũng là 1 chi tiết trong truyện, mình cũng ko có ý định share pass. Bạn thông cảm

 15. thienlam171 11/04/2015 lúc 17:35

  Thực sự t mới đọc đến chương 11, cơ mà xem mấy cái video mà t đã khóc hết nước mắt T.T. Tiếu Khuynh Vũ giống Trại Hoa Đà Kiều Chấn Vũ quá.

  • Chie 12/04/2015 lúc 13:17

   Thì là ảnh đó bạn

 16. coolboysolucky 22/04/2015 lúc 15:37

  chị ơi cho phép em được in bộ này ra làm quà sinh nhật tặng con bạn thân của em đc k ạ? cảm ơn chị nhiều

  • Chie 23/04/2015 lúc 10:09

   Em cứ in, miễn là đừng public giá tiền cùng sản phẩm trên mạng là được ^^

   • coolboysolucky 23/04/2015 lúc 18:42

    vâng ạ em chỉ in tặng con bạn thân sinh nhật thôi ạ. cảm ơn chị ^^

 17. lamiavy 22/05/2015 lúc 22:46

  đọc xong quyển 4 ko dám đọc tiếp nàng ơi. end q4 đang happy, bít những đau lòng đang chờ ở những quyển sau nè hicccc

 18. Zen 05/06/2015 lúc 11:56

  Bạn ơi, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng sao tớ không thấy bản word của Khuynh Càn trong phần mục mục như bạn đã nói ở cột phải nhỉ?

  • Chie 05/06/2015 lúc 22:52

   Bạn vào mục lục của chính văn, kéo xuống dưới, nhấn vào dòng: Link download
   Thân!

 19. Bỉ Ngạn 06/06/2015 lúc 12:53

  ❤❤

 20. LoanOumi 12/06/2015 lúc 21:03

  Chie su ty!!! Chi cung 2 ca ca da thanh thanh’ trong tim em roi!!!! ko biet phai noi gi hon…nhung chi co the cho e xin ban word cua ktth ltph ko ak? mail cua e la nguyenbichloan998@gmail.com

  • Chie 12/06/2015 lúc 21:48

   Em liếc mắt qua bên phải màn hình máy tính ha, thấy gì chưa? Cứ vậy mà làm hen ^^

 21. Loan.OumiGenya 15/06/2015 lúc 13:22

  ohh…vi em len bang dt nen ko kip nhin a…^^…Ma e thuc su biet on chi vi da edit truyen nay… e dang han sao ko doc truyen nay som hon. hichic…E da doc qua tr nay ma may nha khac edit,nhung thuc su la chi co chie ty ty la tuyet voi nhat thoi. The la ko ninh not gi dau… Van phong cua chi dep lam a’…^^… e se mai la fan trung thanh cua chi va Khuynh Can ca ca. Ma chi co dinh lam them truyen nao ko ak? ( e vua doi mail xong…)

  • Chie 15/06/2015 lúc 22:08

   Giờ còn cái Phiên ngoại chị cũng chưa làm xong vì bận nhiều thứ quá, nên chưa dám nghĩ tới làm truyện khác ^^

 22. Ánh Linh 16/06/2015 lúc 09:40

  chào ss… e xin phép được in 2 bộ KTTH 1 làm quà cho bạn 2 là để làm kỉ niệm được không ạ?

 23. chitchitmeomeo 07/07/2015 lúc 22:56

  Ta đi nhiều nơi thấy nơi đâu cũng nhắc đến truyện này nên cũng mò vô đọc văn án . Xong lếch ra coi clip. Rùi mò vô nhìn típ Và giờ đây sau 1 năm vật vả ta quyết định sẽ nhảy hố này. Ko pk ta sẽ đi đc đến đâu. Nhưng mãi ủng hộ chủ nhà.

 24. Ngọc 15/07/2015 lúc 16:47

  đúng 1 năm đọc :))
  cảm ơn chị chie nhiều,nay đọc những chương cuối nước mắt như mưa
  Khuynh Càn ^^ yêu 2 huynh nhiều

 25. Lãnh Như Nguyệt 31/07/2015 lúc 17:58

  ss ơi mình nghe nói KTTH-LTPH có phiên ngoại mà, ở đâu có vậy sao mình tìm hoài không ra, đau lòng quá huhuhuhuhuhuhu

 26. nhatxuanho 28/08/2015 lúc 17:22

  Đã biết là bạn k thể nói pass.tớ đã đọc qua cm của các bạn ở trên. Thiệt ra thì nghe truyện hay cũng muốn đọc, k dám làm phiền Chie, nhưng do truyện cực dài, nếu coi bằng điện thoại và online thì cực kỳ mau hết pin. laptop của tớ lại đang bị hư cục sạc nên cũng không coi được. Chỉ cần bạn nói chương bao mấy có đáp án của câu hỏi của bạn k? rất bí rồi nên mới hỏi vậy thôi. biết là bạn k trả lời nhưng tớ thật sự nghiêm túc trong việc tôn trọng những “chính sách” của bạn.
  Thân ái.
  Hợp

  • Chie 28/08/2015 lúc 19:58

   Tớ thật tình cũng chẳng phải “làm giá”, “làm cao” gì đâu ^^ Bạn có thể tìm từ chương 70-80 là có, khuyến mãi gợi ý: đâu đó giữa giữa.
   Mến

 27. El Tomlinson 04/09/2015 lúc 09:56

  Cảm ơn bạn đã tốn công dịch bộ truyện này :v

 28. băng băng 06/09/2015 lúc 17:54

  mới đọc văn án đã thấy hay oy. thanks bạn đã dịch. tiện đây mình muốn được xin cop word nha bạn.

 29. bachngoctuyet69 19/10/2015 lúc 20:02

  ss ơi, cho Tuyết hỏi, liệu Tuyết có thể đem truyện này của ss qua Diễn Đàn Lê Quý Đôn đăng được không ạ, Tuyết hứa sẽ ghi tên tác giả, edit+beta , và nguồn đầy đủ…. có được không ạ, vì truyện này thật sự là quá hay, làm Tuyết k kềm chế đc, dù đọc 1 lần 2 lần hay nhiều lần đều cảm thấy đau lòng, đau đến mức tim như bị ai bóp ngẹt, nên Tuyết muốn đem qua bên kia đăng để mọi người có thể đọc , được k ạ *mắt long lanh*

  • bachngoctuyet69 19/10/2015 lúc 20:12

   truyện này Tuyết đã đọc từ hơn 1 năm trc r, bây giờ mới vào commemt, lại là muốn “rinh” truyện của nàng đi, thật thấy có lỗi quá, nhưng mong là nàng sẽ đồng ý ^^

 30. Bạch Ngọc Tuyết 20/10/2015 lúc 00:51

  Chie cho Tuyết xin đem truyện này về post bên ddlqd đc k ạ. Tuyết sẽ ghi tên tác giả, edit+beta đầy đủ, và dẫn đường link qua nhà nàng, tại ta thích bộ đam mỹ này quá, được không nàng.

  • Chie 20/10/2015 lúc 03:16

   Xin lỗi bạn, mình không đồng ý ^^

 31. bachngoctuyet69 20/10/2015 lúc 12:58

  vậy cám ơn nàng nhé…. mặc dù hơi buồn tý nhưng mà không sao…. dù sao cũng cám ơn nàng đã trả lời

 32. namcungthienngu 26/10/2015 lúc 20:42

  hi~~~

 33. dieepanh 17/11/2015 lúc 19:03

  chị ơi cho em in truyện này được không ạ ((= em sẽ không public ra ngoài đâu ạ em cảm ơn

  • Chie 17/11/2015 lúc 21:25

   Em cứ in và làm đúng như em nói là được ^^

   • dieepanh 18/11/2015 lúc 13:36

    dạ em cảm ơn ạ ((=

 34. hayvebenemanhnhe29 18/11/2015 lúc 00:45

  nàng ơi… ta muốn tải bản word của nàng về lắm nhưng của ta là wind10 lận…. ta rất bực mình vì k tải dc về….. nhưng ta thấy bộ này rất hay đấy….. vì ta là một đứa cuồng ngược mà.. hehe.. càng ngược quằn quại càng tốt…. vì thế ta đành chép lại ra giấy vậy… coi như luyện chữ đẹp luôn… mà coi bộ truyện này thật sự rất dài a….. ta đọc chùa ở nhiều nơi rồi… và ít khi còm men lém… trừ bộ nào thiệt hay như bộ này ta mới còm thôi…. nếu nàng nhân từ thì làm thêm cái link khác đc k…. k làm cũng đc… ta k ép. nhiều lắm thì chỉ tốn tiền mua thêm mực và giấy thôi…. anyway… cám ơn nàng đã dịch bộ này…..bộ này là bộ ngược thứ hai mà ta cảm thấy thấm khi đọc (chỉ sau bộ tuyết táng chi ái thôi… hehehe)

 35. andynelson_1999 30/12/2015 lúc 09:18

  lần đầu ghé nhà nàng và đươc thưởng thức một câu chuyện hay.thank nàng rất nhiều vì đã làm bộ này nhé

 36. Tuyết 30/12/2015 lúc 13:03

  cảm ơn nàng đã dịch, ta thích bộ này lắm ^^
  mà nàng ơi ta hỏi tí, lúc download nhập pass xong nó hiện như này là sao?
  http://www.mediafire.com/error.php?errno=398

  • Chie 01/01/2016 lúc 09:09

   bạn thử lại xem, mình mới vào thử, vẫn down được mà

   • Tuyết 01/01/2016 lúc 22:21

    mình thử rồi bạn ạ, vẫn không được, chắc cop tay luôn quá. dù sao cũng cảm ơn bạn đã rep nha ^^

   • Chie 02/01/2016 lúc 21:01

    Cho mình địa chỉ email đi, mình gửi cho bạn, bản onl mình chưa chỉnh sửa gì đâu ^^

   • Tuyết 02/01/2016 lúc 23:29

    cảm ơn bạn rất nhiều, bạn thiệt tận tình nha ^^ mail mình là xuelang801@gmail.com

   • msjoy137 27/04/2016 lúc 15:24

    Chào Chie, mình cũng bị dính lỗi giống bạn Tuyết, sau khi nhập pass thì ko tải về được. Nếu có thể Chie cho mình xin bản word qua mail nhé, cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền bạn. mail của mình là msjoy137@gmail.com
    Một lần nữa cảm ơn bạn vì đã edit Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa!

   • Chie 03/05/2016 lúc 08:43

    Bạn check mail đi nhé

 37. Huehong Trang 11/01/2016 lúc 00:56

  Mình vừa xem xong chính văn, rất hay. Nhưng thiệt là rất đau lòng,những chương gần cuối, mỗi chương lật qua thì mình luôn phập phồng lo sợ, sợ 2 người phải lìa xa nhau (dẫu biết trước),đoạn kết nước mắt tuôn trào xót xa.:'(
  Nhưng Chie dịch và chú thích tỉ mỉ. Rất cám ơn vì đã edit bộ này

 38. dongianlam 12/01/2016 lúc 22:23

  T_T .. thấy bản dow bộ này,ta vui quá. Tại lười đọc ở vi tính vì thời gian ngồi ở máy ít,tại lưng ta ngồi lâu mỏi và đau. Nên tính dow về điện thoại để tối ngủ đọc dần dần (tại máy vô web đọc được nhưng wifi ké nên😀 ).. Mà nhìn cái gợi ý pas “khụ” .. Kiểu này đành ngồi máy tính đọc kiếm cái pass trước đã,mong sao nó chỉ nằm trong quyên 1~2😥.. Dù sao cũng cảm ơn nàng đã edit (vì ta mún đọc bộ nào dài cho qua thời gian,chứ ta chưa bao giờ đọc bộ nào quá 60 chap cả. Ngoại trừ bộ : Võng du chi đảo môi thôi đích . là ta đọc được hết vì nó hài ).❤❤❤

  • dongianlam 12/01/2016 lúc 22:25

   Aizzzzzzzzzzz.. qua bản dow coi thử,ta nản lòng lun rồi.. K phải bản dow wor, ta k biết chuyển cái kia thế nào qua wor.. Thôi đọc dần dần trên máy tình vậy :v

   • Chie 13/01/2016 lúc 10:23

    bạn down về, giải nén , trong đó có 1 bản word, 1 bản prc và 1 bản txt. Khi làm bản word mình đã làm tương đối đầy đủ, bạn thử lại đi!

   • dongianlam 13/01/2016 lúc 14:00

    ta phải đọc tiếp để tìm cái pass nhà nàng đã.. Ta sẽ thử,được thì tuyệt vời.. còn k được thì ta đọc ở máy tính luôn.. đằng nào cũng phải hấp sạch bô này của nhà nàng vô trí nhớ❤

   • Chie 13/01/2016 lúc 14:47

    Pass nằm đâu đó trong quyển 3 và 4 thôi

   • Chie 13/01/2016 lúc 14:47

    Pass nằm đâu đó trong quyển 3 và 4 thôi

   • dongianlam 13/01/2016 lúc 14:56

    ách… ta đang tìm ở quyển 1.. giờ mới tới đc chương 13 T_T .. đọc 1 chương mất 5 p :3 ,hơi rùa bò xíu .. dù sao cũng cám ơn nhóm đã bật mí.để ta nhảy cóc :v

   • Chie 13/01/2016 lúc 17:04

    ko phải nhóm, chỉ có 1 người thôi ^^

 39. Hyshiro 19/01/2016 lúc 06:24

  Chie ơi, cho mình xin reup lại truyện này nha, mình hứa là sẽ ghi nguồn đầy đủ mà :((

  • Chie 19/01/2016 lúc 08:38

   Xin lỗi bạn, mình đã nói trước là không re-up truyện ở chỗ khác, mong bạn thông cảm!

 40. Nguyencamtu 30/01/2016 lúc 19:03

  Chie ơi em in truyện đc ko ạ

 41. hatsuyukiblog 16/02/2016 lúc 14:04

  Doc di doc lai ma van khong kim duoc nuoc mat!Hic hic,du la ket thuc bi tham nhung em nghi no van rat dep, cuoi cung hai anh cung co the bat chap tat ca ben nhau,cung nam tay nhin ngam giang son!–Tinh nay,thuong cung Bich Lac,ha Hoang Tuyen!–*cam dong-ing*Du gi di nua cung cam on chi rat nhieu

 42. modungca 29/03/2016 lúc 22:53

  ta quyết định “nhảy hố”..xưa nay, ta không đọc truyện 1 trong các loại sau:
  1/ hủ nữ
  2/ ngược
  3/ kết thúc là OE, đặc biệt là SE
  Ta đọc văn án thì ít nhất là vi phạm 2 điều mà ta nói rồi
  Nhưng ta vẫn quyết định đọc…
  “Mười bảy tuổi, sơ ngộ dưới tán đào hoa…
  Nếu gặp nhau là khởi đầu bi kịch…
  Vậy thì kiếp trước, kết cục đau thương này đã được ấn định…
  Tình này, nếu có thể trở thành hoài niệm…
  Thì chỉ có ngươi, chính là số mệnh cả đời không đổi – của ta…”
  Điều kiện ko cho phép, ta phải dowload từng chương về, sau đó chỉnh sửa lại trên bản word rồi mới đọc (Ta ko có pass..nên… (Ta hứa với các nàng là sẽ không mang truyện đăng hay là gì đó, chỉ mang về máy tính của ta thôi…nhé!)

  • Chie 30/03/2016 lúc 12:25

   chào mừng oan hồn mới nhập mộ ^^

 43. modungca 31/03/2016 lúc 13:40

  làm sao tải nhạc nền về đây?

 44. Hải Lạc Nhân 16/04/2016 lúc 00:26

  Đau quá …

 45. thuyhang1996 01/06/2016 lúc 14:38

  Hjc hjc…tốn bao nước mắt. Hay nhưng buồn quá chủ nhà ơi. Vừa đọc vừa khóc. Cảm ơn chủ nhà đã edit.

 46. tieubinhtu 07/06/2016 lúc 23:15

  Đọc lại lần 3
  Lần này quay lại phải đọc qua kproxy
  Dao diện xấu dã man tỷ tỷ ơi ><
  Ta nhớ mấy lần trước ta đọc có cmt vài chương nhưng giờ chả nhớ chương nào
  Haiz…từ ngày đọc bộ này, không nuốt nổi bộ nào nữa. Tỷ tỷ edit mượt deso. Nói chung yêu KTTH yêu luôn Chie. Đa tạ tỷ tỷ edit🙂
  Ps.Lần trước cmt chương nào đó hỏi nick fb tỷ tỷ để add nhưng ta quên chương nào rồi. Tỷ tỷ rep lại cho ta nha *ôm hun*

  • Chie 08/06/2016 lúc 07:59

   Fb tớ là https://www.facebook.com/lenhuocthuy
   wéo còm ^^

 47. Papaiya 25/07/2016 lúc 18:20

  Mình biết là truyện rất hay… Nhưng mình phải chuẩn bị tinh thần đã mới dám đọc! Mới tìm hiểu qua thôi đã khóc thành cái dạng này rồi, đọc vào rồi không biết “trái tym” ko mong manh và khó vỡ của mình có chịu thấu không :(( Cảm ơn bạn chủ nhà nhiều lắm!!! Đây chắc chắn là một bộ truyện nhớ đời của rất nhiều bạn yêu đam!

 48. Trương Tiểu Phàm 25/09/2016 lúc 13:55

  Đọc đến lần thứ 2 rồi mà vẫn cứ sướt mướt.
  Giờ mới cmt cho bạn đc, tks đã edit nhá

 49. Ninh Du 02/10/2016 lúc 00:00

  bạn có thể cho phép mình đăng truyện này về trên diễn đàn bên mình để mọi người cùng đọc được không mình sẽ ghi rõ nguồn
  mình đọc bộ này cũng lâu rồi và thích nó vô cùng tìm nguồn mãi mà không thấy hôm nay mới thấy nên mình thật sự rất hi vọng bạn cho phép mình mang đăng cho mọi người đọc được không á?
  mình cảm ơn bạn nhiều thứ nhất là bạn đã ed 1 bộ truyện quá là hay
  thứ hai là *gãi đầu*mình chả biết nói gì hì

 50. Diệp TịnhY 21/11/2016 lúc 20:45

  Lâu lắm rồi không có ghé qua, cũng không nhớ là đã đọc đến chương bao nhiêu nữa. Cơ mà dù là thời gian trôi qua thế nào cũng không thể quên được cảm xúc đầu tiên khi đọc bộ này.

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: